Czy to koniec opłat za TV i korzystanie z innego wyposażenia w szpitalach?

Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.10.2018r. (sygn. akt II OSK 1342/18) Rzecznik Praw Pacjenta uzyskał potwierdzenie, że szpitale nie mogą pobierać dodatkowych opłat od pacjentów za korzystanie z wyposażenia szpitalnego takiego jak telewizory, czajniki czy szafki. Szpitale powinny też zapewnić pacjentom leki na czas pobytu na oddziale, w tym leki przyjmowane przez pacjentów długotrwale.

NSA uznał praktyki pobierania dodatkowych opłat od pacjentów jako naruszenie prawa. Z takiej decyzji Sądu zadowolony jest Rzecznik Praw Pacjenta, który już wcześniej sprzeciwiał się tego rodzaju praktykom stosowanym przez szpitale.

Ministerstwo Zdrowia, informuje o zapewnieniu opieki zdrowotnej w związku z ogłoszeniem 12 listopada 2018 dniem wolnym od pracy.

Normalnie będą pracowały szpitale i poradnie specjalistyczne, w tym stomatologiczne i rehabilitacyjne. Będą pracowały również apteki, które prowadzą dyżury w dniach świątecznych. Nie będą pracowały poradnie podstawowej opieki zdrowotnej POZ oraz zakłady nie posiadające umowy z NFZ. W razie nagłej potrzeby skorzystania z pomocy lekarza, należy udać się jak w każde święta do placówek prowadzących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Mapa sanatoriów ZUS 2018

Sanatoria z ZUS. Gdzie wysyła ZUS na rehabilitację w 2018r.

Przedstawiamy mapkę z zaznaczonymi miejscowościami, w których znajdują się ośrodki rehabilitacyjne współpracujące z ZUS w ramach prewencji rentowej w roku 2018.

mini tężnia solankowa

Duże miasta z zazdrością spoglądały na uzdrowiska wyposażone w tężnie solankowe. Od niedawna jednak wizje parków miejskich wyposażonych w takie obiekty zaczynają przybierać realne formy. Czy to już stały trend, czy chwilowe zauroczenie?

Niektóre z powstałych lub powstających tężni, są stosunkowo sporych rozmiarów, inne zaś to naprawdę mini obiekty ulokowane choćby w osiedlowym parku. Takie tężnie istnieją np. w Łodzi, a powstają m.in. w Tychach, Katowicach, Rybniku, Nowej Hucie. Często projekty są realizowane w ramach obywatelskiego budżetu partycypacyjnego.

Raport Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawił złudzeń co do statusu miejscowości uzdrowiskowych w Polsce - żadna z kontrolowanych miejscowości nie spełniała wszystkich wymogów określonych dla uzdrowisk.

Skontrolowano 11 z 45 miejscowości, zastrzeżenia dotyczą przekroczenia norm hałasu oraz jakości powietrza, a także wykorzystania zasobów naturalnych w lecznictwie.

NIK zarzucając gminom brak  dbałości o stan środowiska naturalnego, stwierdził w podsumowaniu, iż jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania, możliwa jest nawet utrata statusu uzdrowisk gdyż w latach 2017-2021 wszystkie uzdrowiska powinny przedłożyć Ministrowi Zdrowia tzw. operaty uzdrowiskowe w celu dalszego utrzymania statusu uzdrowiska.