Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Ministerstwo Zdrowia, informuje o zapewnieniu opieki zdrowotnej w związku z ogłoszeniem 12 listopada 2018 dniem wolnym od pracy.

Normalnie będą pracowały szpitale i poradnie specjalistyczne, w tym stomatologiczne i rehabilitacyjne. Będą pracowały również apteki, które prowadzą dyżury w dniach świątecznych. Nie będą pracowały poradnie podstawowej opieki zdrowotnej POZ oraz zakłady nie posiadające umowy z NFZ. W razie nagłej potrzeby skorzystania z pomocy lekarza, należy udać się jak w każde święta do placówek prowadzących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Jak czytamy w informacji ministerstwa:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117), wymaga, by w dniu 12 listopada 2018 r.:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne i świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne, w tym stomatologiczne, świadczenia z zakresu rehabilitacji, które były zaplanowane do udzielenia albo realizacji na dzień 12 listopada 2018 r.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, były udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według planu. [...]

2. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy. Powyższe oznacza, że dyżurują w dniu 12 listopada 2018 r. wszystkie te apteki, które dyżurują w ciągu roku w inne dni ustawowo wolne od pracy.