Drukuj
Kategoria: Informacje

NFZ informuje, o wznowieniu pracy uzdrowisk od 15 czerwca 2020. Osoby które będą mogły skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, będą musiały przejść obowiązkowo test w kierunku SARS-CoV-2.

W ramach luzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa COVID-19 od 15 czerwca 2020 uruchomione zostanie leczenie uzdrowiskowe. Kuracjusze zostali podzieleni na trzy grupy:
- tacy, którzy mają potwierdzone skierowania na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca,
- tacy, którzy mieli zaplanowane leczenie w okresie gdy uzdrowiska były zamknięte tj. pomiędzy 14.03 a 14.06.2020,
- tacy, którzy zmuszeni byli przerwać leczenie w momencie zamknięcia uzdrowisk, a ich pobyt trwał krócej niż 15 dni.

Dodatkowym warunkiem jest aktualny stan zdrowia kuracjusza potwierdzony negatywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2. Wyniki testu będą uznane jeśli nie będą starsze niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Testy będą zapewnione dla osób posiadających skierowanie, na koszt NFZ i możliwe do wykonania w specjalnych punktach. Wyniki mają być przekazane uzdrowisku i to one poinformuje pacjenta czy jest zdrowy i może przyjechać do sanatorium czy też nie.

Prezes NFZ wydał Zarządzenie nr 77/2020/DSM zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, na podstawie którego realizowane będą testy na obecność SARS-CoV-2.

Uruchomienie pracy uzdrowisk odbywa się na podstawie warunków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 29.05.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obecna pandemia COVID-19 spowodowanej koranawirusem SARS-CoV-2 w częstych przypadkach przebiegającą z ciężkim zapaleniem płuc, mogącą skończyć się zgonem chorego, powoduje, że większość państw podejmuje szczególne wysiłki w walce z wirusem. Osoby starsze, schorowane, mające mniejszą odporność organizmu są grupą szczególnego ryzyka gdyż głównie to one przechodzą chorobę z ciężkim przebiegiem i one są narażone na utratę życia. Sanatoria z reguły zapełnione są właśnie takimi pacjentami i stąd wcześniejsza decyzja NFZ i ZUS o zamknięciu uzdrowisk. Z racji na duże skupiska osób w takich miejscach, znacznie wzrosłoby ryzyko rozwoju epidemii COVID-19.


Kliknij tu i skomentuj co o tym myślisz na forum.