NFZ informuje, o wznowieniu pracy uzdrowisk od 15 czerwca 2020. Osoby które będą mogły skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, będą musiały przejść obowiązkowo test w kierunku SARS-CoV-2.

W ramach luzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa COVID-19 od 15 czerwca 2020 uruchomione zostanie leczenie uzdrowiskowe. Kuracjusze zostali podzieleni na trzy grupy:
- tacy, którzy mają potwierdzone skierowania na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca,
- tacy, którzy mieli zaplanowane leczenie w okresie gdy uzdrowiska były zamknięte tj. pomiędzy 14.03 a 14.06.2020,
- tacy, którzy zmuszeni byli przerwać leczenie w momencie zamknięcia uzdrowisk, a ich pobyt trwał krócej niż 15 dni.

Dodatkowym warunkiem jest aktualny stan zdrowia kuracjusza potwierdzony negatywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2. Wyniki testu będą uznane jeśli nie będą starsze niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Testy będą zapewnione dla osób posiadających skierowanie, na koszt NFZ i możliwe do wykonania w specjalnych punktach. Wyniki mają być przekazane uzdrowisku i to one poinformuje pacjenta czy jest zdrowy i może przyjechać do sanatorium czy też nie.

Prezes NFZ wydał Zarządzenie nr 77/2020/DSM zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, na podstawie którego realizowane będą testy na obecność SARS-CoV-2.

Uruchomienie pracy uzdrowisk odbywa się na podstawie warunków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 29.05.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obecna pandemia COVID-19 spowodowanej koranawirusem SARS-CoV-2 w częstych przypadkach przebiegającą z ciężkim zapaleniem płuc, mogącą skończyć się zgonem chorego, powoduje, że większość państw podejmuje szczególne wysiłki w walce z wirusem. Osoby starsze, schorowane, mające mniejszą odporność organizmu są grupą szczególnego ryzyka gdyż głównie to one przechodzą chorobę z ciężkim przebiegiem i one są narażone na utratę życia. Sanatoria z reguły zapełnione są właśnie takimi pacjentami i stąd wcześniejsza decyzja NFZ i ZUS o zamknięciu uzdrowisk. Z racji na duże skupiska osób w takich miejscach, znacznie wzrosłoby ryzyko rozwoju epidemii COVID-19.


Kliknij tu i skomentuj co o tym myślisz na forum.

Pytania i odpowiedzi

Jak często można się leczyć w sanatorium?

Jak często można się leczyć w sanatorium?

Kiedy mogę się starać ponownie o wyjazd?

W przypadku wyjazdu do sanatorium ZUS w ramach prewencji rentowej, ZUS może zdecydować o przedłużeniu pobytu lub ponownym skierowaniu do sanatorium nawet bezpośrednio po zakończeniu bieżącego turnusu. Dzieje się tak dlatego, że ZUSowi jako ubezpieczycielowi bardziej opłaca się wysłać do sanatorium osobę niezdolną do pracy niż wypłacać jej zasiłki chorobowe lub świadczenie rehabilitacyjne, a w perspektywie nawet rentę. Oczywiście dzieje się tak pod warunkiem, że lekarze ZUS uznają iż leczenie sanatoryjne przyniesie efekt w postaci umożliwienia powrotu do pracy rehabilitowanej osoby.

Nieco inaczej ma się sprawa z sanatorium finansowanym przez NFZ. W tym przypadku ponownie możemy wyjechać na leczenie sanatoryjne po upływie 18 miesięcy od zakończenia poprzedniego pobytu.

Nasze-sanatorium.pl wortal ludzi dbających o swoje zdrowie i sprawność fizyczną niezależnie od wieku. Znajdziesz tu informacje na takie tematy jak sanatorium, szpital uzdrowiskowy, ośrodek rehabilitacji i inne. Poznasz wymogi prawne wniosku i skierowania do sanatorium, opinie o sanatoriach, forum o sanatoriach. sanatorium szpital uzdrowiskowy senatorium uzdrowisko rehabilitacja wypoczynek rekreacja zdrowie leczenie uzdrowiskowe w sanatorium sanatoria w Polsce
© 2014-2023 GroogSoft Nasze-sanatorium.pl | Regulamin | Polityka prywatności | Ciasteczka | Zasady korzystania | Mapa strony
skierowanie do sanatorium rehablitacja Lądek-Zdrój Rabka sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe Zintegrowany Informator Pacjenta NIK cechy dobrego sanatorium opłata za tv najlepsze sanatorium Krasnobród Szczawno-Zdrój Szczawnica-Zdrój opłata uzdrowiskowa sanatorium Szczwanica