Gdy ktoś czuje się źle, wyszedł ze szpitala lub wg niego posiada inne cechy, które mogą być uzasadnionym powodem otrzymania skierowania do sanatorium na leczenie uzdrowiskowe, powinien zwrócić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o takie skierowanie.

Jednak nawet jeśli pacjent chce, nie zawsze możliwy jest wyjazd do sanatorium w ramach NFZ. O tym czy leczenie jest uzasadnione, decyduje lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej zatrudniony w oddziale NFZ do którego należy pacjent. Z tego powodu fakt, że ktoś był w szpitalu nie może być jedynym wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego. W przypadku gdy NFZ nie zaaprobował celowości skierowania (najczęstsze przypadki to brak wskazań lub przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego) jest ono zwracane lekarzowi, który je wystawił wraz z podaniem przyczyny odmowy.

O zasadności takiego leczenia, jego zakresie i rodzaju decyduje przede wszystkim aktualny stan zdrowia pacjenta. Lekarz ocenia dotychczasowy przebieg choroby będący głównym wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego wraz z określeniem odpowiedniego profilu tego leczenia. Jeśli pacjent w przeszłości korzystał z leczenia uzdrowiskowego, pod uwagę brane są również efekty takiego leczenia z przeszłości. Być może bowiem zmiana formy terapii i stosowanych bodźców lub metod rehabilitacji, może dać lepsze efekty lecznicze niż te z przeszłości. Lekarz bierze też pod uwagę możliwość wykorzystania naturalnych surowców leczniczych i ich szczególnych właściwości w lecznictwie uzdrowiskowym.

Podczas pobytu w sanatorium ważne są zdolności pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się. W szczególności dotyczy to osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Taki fakt również może zdecydować o konkretnym sanatorium, do którego pacjent zostanie skierowany ze względu na dostosowanie ośrodka do potrzeb szczególnych grup pacjentów.
Jeśli lekarz NFZ zatwierdzający skierowanie ma wątpliwości co do celowości leczenia uzdrowiskowego może zażądać od lekarza, który wystawił skierowanie dostarczenia dodatkowej dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. W szczególnych przypadkach może zaistnieć potrzeba wykonania dodatkowych badań i uzupełnienia dokumentacji o ich wyniki.
O fakcie akceptacji skierowania przyszły kuracjusz jest powiadamiany listownie. W zależności od oddziału NFZ i możliwości leczenia konkretnych chorób, czas oczekiwania na wyjazd może wynosić nawet około dwóch lat. O terminie wyjazdu pacjent jest powiadamiany najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem. Aktualny stan kolejki do sanatorium można sprawdzić w przeglądarce skierowań na leczenie uzdrowiskowe dostępnej na stronie NFZ.


Więcej o skierowaniach do sanatoriów oraz wzór wniosku znajdziesz w artykule Skierowanie do sanatorium

O formalnościach również na forum.

Odmrażają uzdrowiska (300)
Kurde szok jestem po baletach :oops: :oops: : :oops:
Mamy nosić maseczki przy tańcach...
Leon43 > 11-07-2020 22:53:11

Wyjazd ze zwrotów (4311)
Witam.dziś wydzwoniłam zwroty,dwa.Polańczyk sanatorium Plon. Od 21-07 do 11-08-2020 r. :) :) Pani powiedziała...
iga > 11-07-2020 22:28:11

Komisja ZUS (246)
Dani888 tak sam składałem wniosek
tadek1 Pani w ZUS powiedziała mi że nowych wniosków nie przyjmują bo wszystko jest wstrzymane...
duoisko > 11-07-2020 12:46:11

Kto złożył wniosek w kwietniu 2018r. (106)
Polańczyk sanatorium Plon. Od 21-07 do 11-08-2020r. Jestem bardzo zadowolona,teraz w poniedziałek po odbiór skierowań,telefon do sanatorium,w czwartek albo w...
Maria K > 11-07-2020 0:14:11

Wyjazd do Sanatorium z Zusu (przesunięty z powodu epidemii) (43)
Witajcie .
Sztani gdzieżeś się podziewał mój drogi ? ;)
ANDY masz rację , my nie liczymy się...
dani888 > 10-07-2020 17:45:10